Ya biz de inanmayan ve inkar edenlerden olsaydık?

Övgüler olsun affetmeyi seven ve sürekli sürekli sürekli affeden Allah’a.
Övgüler olsun geçmiş hatalarımızı da bugünkü hatalarımızı da gelecekteki hatalarımızı da affetmeyi isteyen Allah’a.

Övgüler olsun kendisine inananların ve kendisine içtenlikle yönelenlerin, hatalarını, yanlışlarını, günahlarını örtmek isteyen Allah’a.
Övgüler olsun fetih ve başarı müjdeleyen Allah’a.

Övgüler olsun kendisine sığınınca en hayırsız şeyleri bile hayra çevirmeye gücü olan Allah’a.
Övgüler olsun mucizelerine sınır olmayan Allah’a.

Övgüler olsun bizi sürekli doğru yola, kendi yoluna, Allah yoluna kılavuzlayan Allah’a.
Övgüler olsun hakkı ve gerçeği ve doğruyu bize öğreten Allah’a.

Ya bizler de inanmayanlardan, inkar edenlerden olsaydık ve Allah’ın lütuflarının farkında olmasaydık, ya da yok farzetseydik???? 8O
Çok şükür.
Çok şükür.
Çok şükür.

Çok şükür, inanmayıp, başkalarını da Allah yolundan alıkoyanların yapıp ettiklerini Allah hep boşa çıkarmıştır.
Çok şükür Allah inananların, bizlerin gönüllerini barışa ve huzura yöneltmiştir.

Çok şükür Allah yardımlarımızı, emeklerimizi görüyor.
Çok şükür Allah her şeye tanık.

Çok şükür Allah düşüncelerimizi duygularımızı, aklımızı kalbimizi bizden iyi biliyor ve O’ndan hiç bir şey gizleyemiyoruz.
Çok şükür Allah kendimizden gizlediklerimizi de açığa çıkarıyor ve çok şükür bizi iyiye, güzele, doğruya kılavuzluyor.

Övgüler olsun bizleri dosdoğru giden yola, Allah yoluna kılavuzlayan Allah’a.

Övgüler olsun.
Övgüler olsun.
Övgüler olsun.

Övgüler Allah’a.
Övgüler Allah’a.
Övgüler Allah’a.

Çok şükür Allah’ım.
Çok şükür Allah’ım.
Çok şükür Allah’ım.