Allah…

1k Allah, her şeyi bilen.
1k Allah, her şeyi gören.
1k Allah, her şeyi duyan.
1k Allah, her şeyde kendinden bir güç bulunan.

1k Allah, kudret sahibi.
1k Allah, kudret kaynağı.
1k Allah, onur ve yüceliğin sahibi ve kaynağı.
1k Allah, büyüklüğün kaynağı.

1k Allah, sevgi dolu.
1k Allah, anlayışlı.
1k Allah, yardımcı.
1k Allah, iyiliğin kaynağı.

1k Allah, lütfu bol.
1k Allah, cömert.
1k Allah, cömertlerin cömerdi.
1k Allah, çok lütufkar olan.

1k Allah, yaratan, şekil veren.
1k Allah, ol deyince olduran.
1k Allah, hayat veren.
1k Allah, ölüleri dirilten.

1k Allah, hayatın kaynağı.
1k Allah, kolaylıklar lütfeden.
1k Allah, zafer lütfeden.
1k Allah, affeden, affeden, affeden.

1k Allah, her hal ve şartta kazanan.
1k Allah, zenginliği sınırsız olan.
1k Allah, koruyan, kollayan.
1k Allah, her şeyi en güzel bir şekilde kontrol eden.

1k Allah, her yaptığında bir hikmet olan. (hikmet: bilgelik, bilinmeyen bir sebep)
1k Allah, gerçeğin kaynağı.
1k Allah, her yaptığı ve her emri gerçek ve doğru olan.
1k Allah, yumuşak, şefkatli.

1k Allah, sürekli ve tekrar tekrar yaratan.
1k Allah, her türlü övgünün sahibi.
1k Allah, dilediğini öven, ödüllendiren.
1k Allah, kendisi için ölüm sözkonusu edilemeyen.

1k Allah, tapılmaya layık tek kudret.
1k Allah, yüce.
1k Allah, eşsiz.
1k Allah, her şeye egemen ve hakim olan.

1k Allah, dilediğinde gerekirse kahreden.
1k Allah, gücü her şeye ulaşan.
1k Allah, hem kendine hem de yarattıklarına yeten.
1k Allah, hesap soran.

1k Allah, bize çok yakın, şah damarımızdan da yakın olan.
1k Allah, aracısız cevap veren.
1k Allah, en iyi şekilde ve en kısa zamanda cevap veren.
1k Allah, gücünü kullanmada hiç bir buyruk veya yönlendirmeye ihtiyacı olmayan.

1k Allah, yokdan var eden.
1k Allah, tüm büyüklük ölçülerinin kavrayamayacağı şekilde büyük olan.
1k Allah, tüm noksanlıklardan arınmış olan.
1k Allah, tüm varlıkların bilerek veya bilmeyerek sürekli yücelttikleri, O’nun yüceliğini ifade ettikleri kudret.

1k Allah, her şeyin sahibi.
1k Allah, herkesin sahibi.
1k Allah, her hal ve tavır karşısında güçlü ve dayanıklı.
1k Allah, her hal ve şartta yanımızda olan.

1k Allah, her şeyi çepeçevre kuşatan.
1k Allah, herkese rızkını, gıdasını veren.
1k Allah, gücünden yarattıklarına da dilediği ölçülerde veren.
1k Allah, güzel ve ahenkli yaratan.

1k Allah, yarattıklarını sürekli denetleyen.
1k Allah, güven ve iman veren.
1k Allah, inanan, güvenen.
1k Allah, emanetler veren.

1k Allah, darda, zorda kalanın sığındığı ve hemen yardım aldığı kudret.
1k Allah, yardım, destek istenen.
1k Allah, akıl ve bakış ölçülerinin ulaşamayacağı boyutlarda olan.
1k Allah, böbürlenmeye sapanları hizaya getiren.

1k Allah, yardım eden.
1k Allah, yardım edeceği yeri, zamanı ve sınırı kendisi belirleyen.
1k Allah, ışığın kaynağı.
1k Allah, aydınlığın kaynağı.

1k Allah, terbiye eden.
1k Allah, yol gösterişin kaynağı ve yöneticisi olan.
1k Allah, belirlediği hedeflere ulaştıran.
1k Allah, tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği kudret.

1k Allah, merhameti şefkati sınırsız olan.
1k Allah, inananlara özel hediyeler, ödüller sunan.
1k Allah, inanan, inanmayan herkese nimetlerini ayırım yapmadan sunan.
1k Allah, dilediğini yücelten.

1k Allah, tüm yarattıklarına rızkını gıdasını bol bol veren.
1k Allah, sağlık, mutluluk ve huzur kaynağı.
1k Allah, sağlık, mutluluk ve huzurun nasıl sağlanacağını gösteren.
1k Allah, tüm yarattıklarında kendisinden izler bulunan.

1k Allah, şükredenleri duyan.
1k Allah, şükredenleri ödüllendiren.
1k Allah, şükredenlere teşekkür eden.
1k Allah, şükredenlere daha da veren.

1k Allah, en yüce tanık.
1k Allah, insana da tanıklık etme gücünü veren.
1k Allah, kendisine teslim olanların vekili, işlerinin takipçisi.
1k Allah, tüm güç ve yönetimi, söz ve yetkiyi elinde tutan.

1k Allah, afdileyişleri, özürleri kabul eden.
1k Allah, afdileyiş ve özür nasip eden.
1k Allah, kendisine yönelenleri karşılıksız bırakmayan.
1k Allah, bütün şükürlerin yöneldiği kudret.

1k Allah, zengin.
1k Allah, bağışı hediyeleri sınırsız olan.
1k Allah, sürekli ve sınırsız bir biçimde bağışta bulunan, lütufta bulunan.
1k Allah, kudreti, varlığı, yaratışı sürekli genişleyen, artan.

1k Allah, tek ve biricik olan.
1k Allah, kullarından kendisine hiç bir eş ve aracı tutmamalarını isteyen.
1k Allah, tüm mülk ve yönetimin sonunda kendisine teslim edildiği kudret.
1k Allah, dilediğini dilediğine mirasçı yapan.

1k Allah, sevginin kaynağı.
1k Allah, seven.
1k Allah, sevdiren.
1k Allah, tüm sevgilerin en son ve en yüce gayesi olan.

1k Allah, dost.
1k Allah, yardımcı.
1k Allah, kendisine inananlara arkadaş.
1k Allah, inananların en güvenilir dost olarak sadece kendisini kabul etmelerini isteyen.

1k Allah, KUDRET ve İKRAM SAHİBİ.
1k Allah, mutluluğun kaynağı.
:kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: :kalp: