Olanak ve Fırsat

Anlayışlı, sevgi dolu ve çok şefkatli olan,

Allah’ım,

Dileğimiz, senden bir hoşnutluk elde etmek, senin hoşnut olacağın işler yapmaktır.

Senin hoşnut olacağın, işler, sözler, kararlar, niyetler ve hareketler için,

Bize yardım et Allah’ım.

Yol göster.

Senin hoşnut olacağın işler yapmamız için bize olanaklar ve fırsatlar ver.

Bizi sınavlarını kolaylıkla ve rahatlıkla geçenlerden eyle.

Sensin lütufları bol olan ve kolaylık sağlayan.

Sensin sertlik ve katılıktan uzak olan.

Sensin anlayışlı ve sevgi dolu olan.