Yüceliği sınırsızdır O’nun, büyüklüğü sınırsızdır.

Anlayışlı ve Sevgi dolu Allah’ın adıyla,
Allah’tan başka ilah yok.

Sürekli diridir ve kudretin kaynağıdır O.
Ne dalgınlık yaklaşır O’na ne kendinden geçme ne de uyku.

Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O’nun dur.
O’nun huzurunda, bizzat O’nun izni olmadıkça, kim af için aracı olabilir!

O, insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da!…
İnsanlar O’nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiç bir şeyi kavrayıp kuşatamazlar.

O’nun hakimiyet, kudret ve ilim alanı, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır.
Göklerin ve yerin korunması O’na hiç de zor gelmez.

Yüceliği sınırsızdır O’nun, büyüklüğü sınırsızdır.

Övgüler Allah’a.
Övgüler Allah’a.
Övgüler Allah’a.