Zalimlerle didişip dert kaynağı olmayalım.

Allah’ım bizi zalimlerden koru.
Bizleri onların oyununa, tuzağına düşmekten koru.
Evet onlar tuzak kuruyorlar.

Ama onlar seni tanıyamıyorlar.
Senin her şeyi bildiğinden, gördüğünden, duyduğundan haberleri yok.
Daha doğrusu haberleri var da inanmıyorlar.
Bizleri onlarla didişmekten koru Allah’ım.
Bizleri dert kaynağı olmaktan koru.
Bizleri tehlikelerden koru.
İyiye, güzele, doğruya sımsıkı sarılmamıza yardım et.
Kararımızı kuvvetlendir, niyetimizi kuvvetlendir.
Bize güç, kuvvet ver.
İyiden, doğrudan asla vazgeçmeyelim.
Oyuna gelmeyelim.
Cahillerin, zalimlerin elinde oyuncak olmayalım.
Senden rica ediyoruz Allah’ım bizi affet ve bize yardım et.
Şükürler olsun tüm yardımların, tüm desteğin, sonsuz sevgin, anlayışın ve affedişlerin için.
Şükürler olsun.
Şükürler olsun.
Şükürler olsun.